Kudumine

Kirjatud esemeid võib kududa ringselt või edasi - tagasi ridadena:
  • Ringsel kudumisel tuleb kõiki ridu skeemil lugeda alati paremalt vasakule.
  • Edasi - tagasi kudumisel loetakse skeemi edasirea kudumisel paremalt vasakule ja tagasirea kudumisel vasakult paremale.

Skeemi lugemiseks tuleb lugeda esimest värvi ruudud ning kududa saadud hulk silmuseid esimest värvi lõngaga. Seejärel lugeda kokku teist värvi ruudud ning kududa vastav arv silmuseid teist värvi lõngaga. Niimoodi värviruute lugedes tuleb kududa rea lõpuni. Edaspidi tuleb jälgida kuidas motiivid muutuvad ja kududa skeemi järgi.

 

Mustri järgi ettenähtud arv silmuseid kootakse ühe lõngaga parempidiselt. See lõng, mida parajasti vaja ei lähe, jäetakse pahemale poolele töö taha. Lõngade vahetamisel tuleb jälgida, et neid liialt ei pingutataks, muidu muutub koepind ebatasaseks, kude tõmbub kokku ning kiri jääb moonutatud. Edasi kootakse kirjas näidatud arv silmuseid teise lõngaga kuni järgmise lõngavahetuseni.

Nii kootakse ringselt kududes ja edasi-tagasi kudumisel edasireal.


Edasi-tagasi kudumisel tuleb tagasirida kududa mustriskeemi jälgides pahempidiste silmustega. Lõngajooksud jäävad nüüd kuduja poole st töö pahemale poolele.

Hallik, C. 1973 Silmuskudumine. Tallinn: Kunst, lk.68, 69

Vastavalt sellele kumba värvi lõngast silmused on valdavad, nimetatakse lõngu põhilõngaks ja kirjalõngaks.

Lõng, millega parasjagu ei koota moodustab töö tagaküljele e pahemale poole lõngajooksu. Lõngajooksud muudavad koe paksuks, soojapidavaks, väldivad väljavenimist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõngade hoidmine kudumisel

Kõige lihtsam on lõngu vahetada ükshaaval, võttes kuduva lõnga sõrmele ja jättes teise lõnga töö taha vabaks.

Teine võimalus on võtta mõlemad lõngad ühele sõrmele ja kududa sobiva lõngaga läbi.

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010