Enesekontroll

Õpiobjekti käigus omandatu kontrolliks:

  1. Määratle lühidalt ja kirjelda etnograafilist meetodit.
  2. Nimeta etnograafilise uurimuse põhitunnused.
  3. Määratle lühidalt interpretatiivne paradigma.
  4. Kirjelda etnograafilise uurimuse uurimisprobleemi ja -küsimuste eripära.
  5. Nimeta välitöö põhisammud.
  6. Määratle lühidalt uurimisvälja tegevuspaiga ja juhtumi erinevus.
  7. Nimeta ja määratle lühidalt isikuid, kes tagavad füüsilise ja sotsiaalse juurdepääsu väljale.