Harjutus

iDevice ikoon Harjutus

Otsi raamatukogust monograafia, mis tugineb etnograafilisele meetodile. Vasta järgnevatele küsimustele:

1. Millised olid uurimisprobleemid ja -küsimused?

2. Millised olid uurimuse tegevuspaigad ja juhtumid?

3. Milliseid strateegiaid kasutati uurimisväljale sisenemisel?