Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekt „Etnograafiline meetod kehakultuuri uuringutes: uurimuse kavandamine" on esimene sisupakett neljaosalisest õpiobjektide sarjast, milles tutvustatakse etnograafilise meetodi rakendamist kehakultuuri uuringutes:

  1. Etnograafiline meetod kehakultuuri uuringutes: uurimuse kavandamine
  2. Etnograafiline meetod kehakultuuri uuringutes: materjali kogumine
  3. Etnograafiline meetod kehakultuuri uuringutes: materjali analüüs
  4. Etnograafiline meetod kehakultuuri uuringutes: uurimuse kirjutamine


Õpiobjekt on mõeldud eelkõige kehakultuuri eriala (kuid ka teiste) bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad õppida, kuidas kavandada etnograafilist uurimust kehakultuuri valdkonnas. Kuna etnograafilise meetodi kasutamist käsitlev kirjandus eesti keeles on väike, võimaldab õpiobjekt avardada metodoloogilist arsenali ja lisada uusi vaatenurki igapäevaelu mõistmiseks ja kirjeldamiseks.

 

Õpiobjekt koosneb järgnevatest teemadest:

1. Kehakultuuri uuringud

2. Etnograafilise meetodi karakteristikud

2.1. Interpretatiivne paradigma

2.2. Sotsiaalkonstruktsionistlik lähenemine
2.3. Refleksiivsus

3. Uurimisteema valik

3.1. Uurimisprobleemi sõnastamine

3.2. Uurimisküsimuste sõnastamine

4. Uurimisvälja valik

4.1. Tingimused ja juhtumid

4.2. Väljale juurdepääs ja sisenemine