Õpijuhis ja õpiväljundid

Õpiobjekt tuleks soovitavalt läbida esitatud alateemade järjekorras. Õpiobjekt on käsitletav iseseisvana või koos kolme muu etnograafilist meetodit tutvustava õpiobjektiga (vt Õpiobjekti tutvustus).

 

Õpiobjekti läbitöötamine peaks aitama selgitada:

  • Mis on etnograafia?
  • Millised on etnograafilise metodoloogia põhitunnused?
  • Mis on välitöö?
  • Milles seisneb tegevuspaiga ja juhtumi erinevus?
  • Kuidas valida uurimisteemat ja sõnastada uurimisprobleemi ja -küsimusi?
  • Mida tuleb teada ja teha väljale juurdepääsu kindlustamisel?