Ülesanded

IDevice Icon Ülesanded

ÜLESANNE 1.

a) Leia definitsioonid järgmistele mõistetele (kasutades Interneti ressursse), mis erinevad õpiobjektis pakutud definitsioonidest/käsitlustest:

  • Infoteadus
  • Informatsioon
  • Infovajadus
  • Info hankimine
  • Infootsing
  • Infokäitumine
  • Infokirjaoskus

b) Põhjendage, milliseid definitsioone/käsitlusi eelistate ja miks.

c) Esitage oma argumenteeritud seisukohad kirjalikult virtuaalses õpikeskkonnas oma personaalses portfoolios.

 


Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010