Õpiväljundid

IDevice Icon Õpiväljundid

Õpiobjekti läbinud üliõpilane:

  • Tunneb mõiste 'informatsioon' erinevaid käsitlusi
  • Oskab defineerida infoteaduse mõistet
  • Oskab defineerida infovajadust
  • Oskab defineerida info hankimise ja informatsiooni otsingu mõisteid
  • Oskab defineerida infokäitumise mõistet
  • Mõistab infokirjaoskuse olemust ja erinevaid käsitlusi
  • Teab ja oskab analüüsida erinevaid käsitlusi

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010