Õpiobjekti tutvustus

IDevice Icon Õpiobjekti tutvustus

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on arendada teadmisi ja süvendada arusaamu infoteaduse põhimõistetest. Õpiobjekt on üks osa kursuse "Sissejuhatus infoteadustesse: infoteadus, raamatukogundus, raamatuteadus" (infoteaduse bakalaureuse õppekava) õppematerjalidest, mis käsitleb infoteaduse problemaatikat.

Õpiobjekt koosneb:

 • Õpijuhisest
 • Teksti- ja multimeedia põhistest õppematerjalidest
 • Iseseisvatest ülesannetest
 • Kasutatud ja soovituslike materjalide loetelust
 • Kasulikest viidetest

Tehnilised nõuded: Käesolevat õpiobjekti saab kasutada Interneti brauserite abil. Videomaterjalide vaatamiseks on vajalik Flash Player, mille saab alla laadida järgmiselt veebiaadressilt.

Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 8 akadeemilist tundi.

Õpiobjekt koosneb järgmistest teemadest:

 • Infovahendite r/evolutsioon
 • Infoteaduse mõiste
 • Informatsiooni mõiste
 • Infovajaduse mõiste
 • Info hankimise ja otsingu mõisted
 • Infokäitumise mõiste
 • Infokirjaoskuse mõiste

 

 


Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010