Skip navigation

Avaleht

logodKäesolev õpiobjekt keskendub eelkõige eneseteadlikkuse arendamise pädevusele koolieelikutel, 1. kooliastme riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppekaval õppivate õpilastel oskuste õppe metoodika rakendamise abil.

Õpiobjekt võiks pakkuda huvi õpetajakoolituse üliõpilastele, õpetajatele, eripedagoogidele, sotsiaalpedagoogidele ja lastevanematele

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on luua eeldused teadmiste kujunemiseks oskuste õppe metoodika rakendamisel, toetamaks ettevõtlikkuse kujunemist lastel/õpilastel. 

Õpiobjekti läbi töötanud õppur:

  • teab ettevõtlikkuse kujunemise üldprintsiipe,
  • omab ülevaadet Oskuste õppe metoodikast,
  • mõistab oskuste õppe rakendamise võimalusi,
  • oskab hinnata oskuste õppe erinevate sammude eesmärke.

Teemad: Sotsiaalsete oskuste seos ettevõtlikkusega, probleemide lahendamise oskus, oskuste õppe metoodika, uute oskuste õppimise etapid, mänguliste abivahendite kasutamine.

Õpiobjekti on koostanud 2022. a. Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektorid Tiiu Tammemäe ja Lii Lilleoja.