Skip navigation

Ülesanne 1

Ülesanne 1

Mõtle, millistes tegevustes/tundides oled sa õpetajana pööranud tähelepanu esmaste karjääri kujundamise pädevuste arendamisele. 

  • Kas lastel on olnud võimalusi ennast ja oma kaaslaste tegevust analüüsida?
  • Kas lastel on olnud võimalust rääkida, mis temal ja kaaslasel hästi õnnestub?
  • Kas lapsed järgivad koostegutsemise ja -õppimise reegleid ja mõistavad, miks need on vajalikud.
  • Kas lapsed oskavad esitleda oma tugevusi?

Mõtle ja pane kirja, millised lapsed sellega hästi hakkama saavad?
Mõtle ja pane kirja, millised lapsed sellega veel hästi hakkama ei saa. Mõtle ja pane kirja, millised oskused on nendel lastel puudu?