Avaleht

http://www.1stdibs.com/Õpiobjekti pealkiri: Novellianalüüs

Autor: Elo Lindsalu

Eesmärk:
Õpiobjekt on loodud toetamaks loengukursuseid "Eesti kirjandus IIII" ja "Kirjandusteose analüüs", pakkudes üliõpilastele võimalust iseseisvalt omandada proosaanalüüsi põhimõtteid Jaan Krossi novelli "Pöördtoolitund" näitel.

Sihtrühm:
Eesti filoloogia bakalaureuse õppekava üliõpilased, aga ka muud huvilised.

Maht: 0,5 AP, orienteeruvalt 13 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Spetsiifiliste novelliteooria alaste teadmiste omandamine ja novellianalüüsi oskuse kujundamine

Tehnilised nõuded:
saab kasutada Interneti brauserite abil; video vaatamiseks vajalik Adobe Flash Player.

Õpiobjekti teemad: novelliteooria, novellianalüüs, Jaan Krossi ajalooaineline lühiproosa, rahvuslik ärkamisaeg, Jannseni müüdavuselugu.

 

Creative Commons License
Novellianalüüs by Elo Lindsalu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.tlu.ee/opmat/ek/Novellianalyys.