"Pöördtoolitunni" analüüs

 

Jaan Krossi „Pöördtoolitund“ ilmus ajakirjas Looming (1971, nr 1) ja tema ajaloolise lühiproosa kogumikus „Klio silma all“ 1972 (lk 137-189). Esmailmumise järel anti sellele F. Tuglase novelliauhind.

Novell on taastrükitud Jaan Krossi "Kogutud teoste" 4. köites (Virgela 1999). Mitmed kriitikud on seda nimetanud Krossi parimaks ajalooliseks novelliks.

1979 lavastas "Pöödtoolitunni" Draamateatris mononäidendiks Mikk Mikiver, peaosa mängis Heino Mandri.

 

 

Lavastust saab vaadata siit:
http://arhiiv.err.ee/vaata/jaan-kross-poordtoolitund-01

Lavastuse ülejäänud osad leiduvad samal veebileheküljel.

Järgnevalt saab novelli analüüsida samm-sammult, vastates allpool olevatele küsimustele. Tagasidet antakse lingil "Kliki siia".iDevice ikoon 1. küsimus

Kelle vaatepunktist on novelli sündmustik kujutatud?


iDevice ikoon 2. küsimus

Kes on novelli peategelased ja kõrvaltegelased?


iDevice ikoon 3. küsimus

Sõnasta novelli põhiteema.


iDevice ikoon 4. küsimus

Mille poolest on novelli vorm eriline?


iDevice ikoon 5. küsimus

Mitu ajatasandit on novellis? Millised need on?


iDevice ikoon 6. küsimus

Kirjelda novelli miljööd ehk olustikku (keskkonda).


iDevice ikoon 7. küsimus

Millist eesti kultuuriloos olulist sündmust kujutab külameeste öise kogunemise stseen Pärnu sadamas (lk 145-148)?


iDevice ikoon 8. küsimus

Millisena meenutab Eugen oma isa? Miks nimetas härra Willigerode Jannsenit ein Virtuose?


iDevice ikoon 9. küsimus

Mida heitis jutustaja ette Carl Robert Jakobsonile? Miks ei avaldanud Jannsen alates 1871. aastast enam Jakobsoni kaastöid ?


iDevice ikoon 10. küsimus

Iseloomusta novelli stiili. Too näiteid Jannseni lopsakast rahvalikust kõnekeelest.iDevice ikoon 11. küsimus

Mis ülesannet täidavad noodiread tekstis? Analüüsi kasutatud muusikalisi motiive.


iDevice ikoon 12. küsimus

Analüüsi novelli kompositsiooni ja pinge loomise tehnikat (intriig, pinge tõus, mitu pinget ja konflikti, pööre, puänt). Mis tüüpi novell see on (novelliteooriast lähtuvalt)? Milliseid novelli žanritunnuseid saab "Pöördtoolitunnist" välja tuua?


iDevice ikoon 13. küsimus

Tõlgi ja tõlgenda novelli motot.


iDevice ikoon 14. küsimus

Kuidas funktsioneerib pöördtool olmeesemena ja metafoorina käsitletavas teoses?


iDevice ikoon 15. küsimus

Iseloomusta Eugenit ja kirjelda ta sisekonfikti. Milles seisneb tema kahestumine?


iDevice ikoon 16. küsimus

Tõlgenda kujutluspilti surnud naisest Eugeni voodis: "üks nagu unustatud lähedane tuttav, veidi-veidi Olga-näoline..." (lk 169)iDevice ikoon 17. küsimus

Analüüsi novelli kulminatsiooni: isa-poja konflikti (lk 182-186). Miks Eugen ei suutnud tol korral isale andestada, aga tegi seda hiljem?


iDevice ikoon 18. küsimus

Miks nimetab jutustaja Joosep Hurta kõige suuremaks Hurdaks?iDevice ikoon 19. küsimus

Milles seisneb novelli puänt?iDevice ikoon 20. küsimus

Mis võiks olla novelli idee või juhtmõte?


iDevice ikoon 21. küsimus

Loe läbi katkendid Hilve Rebase uurimusest (vt avalehele). Mille poolest erinevad Krossi ja Rebase versioon selles, mis puudutab Jannseni sobingut rüütelkonnaga?