Soovituslikku lisalugemist

Soovituslikku lisalugemist

Jannsen, Eugen 1930. J. W. Jannsen'i n.n. müüdavus. - Eesti Kirjandus, nr 6, lk 289-291.

Jansen, Ea 1972. Klio ja kompromissid. - Looming, nr 11, lk 1921-1924.

Kalda, Maie 1995. Krossi keeleloomest. - Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 468-474; rmt-s: M. Kalda, Mis mees ta on?, Tallinn 2000, lk 51-66.  

Miller, Voldemar 1940. Eesti ajakirjandus baltisaksluse teenistuses. - Eesti Kirjandus, nr 8; rmt-s: V. Miller, Minevikust tulevikku, Tallinn 1972, lk 7-21. 

Rebane, Hilve 1990. Johann Woldemar Jannsen. Tagasivaade 100. surma-aastapäeval. Tallinn: Ühing „Teadus“.