Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjandus

Ivask, Ivar 2005. Jaan Kross: Eesti kultuuriruumi kroonik ehk Mitmepõllupidaja Klio silma all. - Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Koostanud E. Laanes. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Tallinn, lk 49-58.

Epner, Luule 2001. Mitmesugune proosa. Raugevas rütmis (1970. aastad). - E. Annus, L. Epner, A. Järv, S. Olesk, E. Süvalep, M.Velsker. Eesti kirjanduslugu. Koolibri, 560-607.

Kalda, Maie 1967. Lühijutt. Žanriteoreetiline repliik. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 721-722.

Kalda Maie 1989. Jaan Kross. – Eesti kirjandus XII klassile. Tallinn: Valgus, lk 128-132.

Kross, Jaan 1971. Tasakaalutunne. Jutuajamine Jaan Krossiga. - Sirp ja Vasar, 5. III.

Kross, Jaan 1990. Ära ole narr! Mu looming kui laiendatud autobiograafia. – Looming, nr 2, lk 255-259.

Liiv, Toomas 1974. Eesti novelliteooriast 1920-ndate aastate algul. – Keel ja Kirjandus, nr 10.

Liiv, Toomas 1975. Novellist, novelliteooriast ja „Dekameronist“. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 513-521.

Mäger, Mart 1991. Jaan Kross. - Eesti kirjanduse ajalugu. V köide. 2. raamat. Kirjandus Eestis 1950.-1980-ndail aastail. Toimetaja M. Kalda, lk 316-353.

Mäger, Mart 2005 (1978). Tegelaste, probleemide ja kujutusvõtete vahekordi Jaan Krossi proosas. - Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Koostanud E. Laanes. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Tallinn, lk 49-58.

Neithal, Reet 1999. Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon keskkoolile. Koolibri.

Rebane, Hilve 1990. Johann Woldemar Jannsen. Tagasivaade 100. surma-aastapäeval. Eesti ühing „Teadus“. Tallinn.

Tuglas, Friedebert 1921. Marginaalia. Mõtted ja meeleolud 1906-1921. Tartu.

Undusk, Jaan 2005. Isiksusest, ajaloost ja häbist. - Looming, nr 4, lk 597-619.