Õpijuhis

Õpiobjekti eduka läbimise eelduseks on Jaan Krossi novelli "Pöördtoolitund" läbilugemine (ilmunud kogumikus "Klio silma all" 1972 ja "Kogutud teoste" IV köites 1999). Novelli pikkus on ca 50 lk. Samuti tulevad kasuks eelteadmised proosateose analüüsist, millest annab ülevaate Epp Annuse peatükk "Proosa poeetika" (rmt: A. Merilai, E. Annus, A. Saro, Poeetika. Tartu Ülikooli kirjastus, 2003, 2007).

  • Üliõpilane töötab iseseisvalt läbi õpiobjekti avalehelt leitavad materjalid:

 

a) novelliteooria,

b) ülevaate Jaan Krossi elust ja loomingust,

c) soovi korral vaatab ka "Pöördtoolitunni" telelavastust, mille link leidub novellianalüüsi peatükis.

 

  • Üliõpilane analüüsib novelliteooria põhimõistetele tuginedes novelli, vastates abistavatele küsimustele, kontrollides samas oma vastuseid tagaside abil. Küsimuste vastused peaksid andma novellianalüüsi kondikava, mis seotud tekstiks kirjutatuna on õppimisprotsessi lõpptulemus.