Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased varasemast muusika BA õppekavast

Peter Põder

(Muusika BA vilistlane 2016, praegu Muusikaõpetaja MA)

“Muusika on see, kuidas tunded kõlavad. TLÜ muusika osakond aitab mul kõlada.”


Olga Getman

(Muusika BA vilistlane 2015, Muusikaõpetaja MA vilistlane 2017)

“Olen suur vabaduse armastaja, mistõttu valisingi erialaks muusika. Muusikalist keelt mõistetakse igal pool. Kõige enam hindan individuaaltunde, kuna õpetajate pühendumus motiveerib mind ennast veelgi rohkem arendama.”


Kati Ott (Põder)

(Muusika BA vilistlane 2016, Muusikaõpetaja MA vilistlane 2017)

„Tallinna Ülikooli muusika osakond on andnud mulle võimaluse end arendada nii vokalisti, instrumentalisti, koorijuhi kui ka muidugi õpetajana. Siin on säravad õppejõud ja innustavad kaaslased. See on koht, kus muusika on minu jaoks saanud palju erilisema tähenduse.”


Millistel erialadel võib tööd leida?

Tänane tööjõuturg ilmutab vajadust multifunktsionaalsete loominguliste oskustega inimese järele. IKUMUMU õppekava lõpetanul on valmidus töötada väga erinevates kunsti ja kultuuriga seotud valdkondades nagu loomemajandus, visuaalne ja auditiivne turundus, huviharidus.

Tööd võib leida näiteks:

  • loomingulise juhi assistendina
  • ettevõtteid teenindava kujundajana
  • huvihariduse- ja haridusprojektide juhendajana
  • reklaami- ja turundusfirmades
  • disainibüroodes
  • reklaamide taustamuusika loojana
  • video- ja õppemängude helindajana
  • muusikaringi juhendajana
  • muusikalise sündmuse korraldajana
  • hobikollektiivi juhendajana
Edasiõppimisvõimalused

Ühiskonnale parim väljund oleks bakalaureusekraadi omandanud noore valmidus astuda Tallinna Ülikooli magistriõppesse. 2016. aastast õpetatakse uuenenud muusika- ja kunstiõpetaja õppekavasid koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga. Tegu on ühisõppekavadega.