tlü vastuvõtueksamid 2020

Vastuvõtuks avatud õppekavade loetelu ja vastuvõtutingimused 1. ja 2. astmel 2024/2025. õppeaastal

Oluline teada

 • Kõikidel erialadel on vaja esitada SAISis kindlasti ka avaldus. Ilma avaldust esitamata ei saa vastuvõtueksamil osaleda. SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või Smart-ID
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend (pastapliiats) ja isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksamitel ei ole lubatud kasutada abivahendeid, kui eriala vastuvõtueksami kirjelduses ei ole välja toodud teisiti.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskkooli lõputunnistus).
 • Osadele erialadele toimub vastuvõtt 100% vastuvõtueksami põhjal, osadel erialadel on nõutud ka riigieksami tulemus. Vaata iga eriala juurest, kas või millist riigieksamit kandideerimiseks vaja on. Kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum on 40 punkti, eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus peab olema vähemalt 50 punkti (osadel erialadel on nõutud 60 punkti). Tallinna Ülikooli kandideerides ei vaadata keskkooli lõputunnistuse hindeid.
 • Kui mul pole sooritatud mõnda vastuvõtutingimustes nõutud riigieksamit, kas ma saan selle sooritada ülikooli juures või asendada mõne muu riigieksamiga? Ülikooli juures riigieksameid sooritada ei ole võimalik. Riigieksamid ja registreerumise info leiad siit. Vastuvõtutingimustes nõutud riigieksameid asendada ei saa. Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtutulemuse 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest. Tingimus ei kehti 2020. ja 2021. a riigieksamitest loobunud kandidaatidele.

 • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse esimesel astmel on 65 punkti.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda 3. juulil kell 8.00 toimuval keeletestil.Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja. 
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimise tingimuseks on eesti keele oskus B1 tasemel. Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus tõendada eesti keele B1 taset.  Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada. Kui taset ei ole millegagi tõendada, tuleb osaleda eesti keele B1 testil, mis toimub 3juulil kell 8.00. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja. 

 • Kui sul on füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta kai.rannastu@tlu.ee

 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust. 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Ajakirjandus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

3.07 kell 9.00 ruumis M-218 essee kirjutamine

8.07 ja 9.07 ruumis N-315 vestlused esseevoorust edasipääsenutele

Vastuvõtueksamite aega muuta ei saa.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Audiovisuaalne meedia

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

23.02 (loovmoodul ja tehniline moodul), 21.03 (loovmoodul), 28.03 (tehniline moodul),17.04(loovmoodul),19.04 (tehniline moodul), 17.05 (loovmoodul ja tehniline moodul), 7.06 (loovmoodul ja tehniline moodul), juuli  – 9.07 (loovmoodul), 10.07 (tehniline moodul)
 

Täpne vastuvõtueksami aeg teatatakse igale kandidaadidele pärast avalduse esitamist. Intervjuu kuupäeva ei ole võimalik muuta.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Filmikunst (režii, stsenaristika, produktsioon, operaatoritöö, montaaž, heli, kunstnik)

Eelkonkurss toimub SAISis perioodil 1.04–1.06.2024. Eelkonkurssi mitte läbinud kandidaatidel ei ole võimalik põhikonkursil osaleda. 

NB! Eelkonkurssi pikendati järgmistel suundadel:

 • operaator;
 • helioperaator/-režissöör,
 • kunstnik.

Uus eelkonkursi tähtaeg on 16.06.2024.

Põhikonkurss (loovülesanded ja intervjuud) toimub 3.07–11.07. Loovülesannete ja intervjuude täpsed toimumisajad ja ruumid saab kandidaat teada SAISist (lisaks Zoomis 1.07 toimuvas infotunnis ning üldkonsultatsioonis 3.07).

Vastuvõtueksamite aega muuta ei saa

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (kunst ja disain; muusika)

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

3.07:

 • 9.00 infotund ruumis N-406,
 • 10.00–18.00 erialakatsed (Astra teadlaste foorum, ruumid V-203, V-204, V-205, V-202, V-302, V-402).

4.07:

 • 10.00–18.00 vestlused ruumides V-302, V-402. Vestlusele kutsutakse koostöögrupid eelmisel õhtul saadetud ajagraafiku alusel.

Vastuvõtueksamite aega muuta ei saa.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Koreograafia

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

I voor 
08.07. Soolo- või paaristantsu ettenäitamine ja vestlus.
Kell 10.30 toimuvad ruumis V-103 etteasted varem paika pandud järjekorra alusel. Samal ajal saab ennast soojendada ja ette valmistada ruumides V-105 ja V-003.
Soolo- või paaristantsu ettenäitamine kuni 3 min. See on vabalt valitud teos, mis iseloomustab kandidaati kui isiksust ja tantsijat. Lisaks toimub lühike vestlus. Igale sisseastujale arvestatakse ca 10 minutit. Etteastete järjekord teatatakse laekunud avalduste põhjal ja edastatakse SAISI kaudu 5. juulil.
Päeva lõpus esimene valik, kes pääsevad edasi järgmisesse vooru ja rühmadesse jagamine. Informatsioon saadetakse SAISI kaudu.

II voor 
09.07. Treeningtunnid, essee kirjutamine. 
Ruumis N-307 essee kirjutamine – näidatud video põhjal tuleb kirjutada eesti keeles kohapeal teose ideed, struktuuri, koreograafiat analüüsiv essee (1–1,5 lehekülge A4 formaadis, printimisvõimalust ei ole, käsikiri).
Rühm I kell 10.00 ruumis V-103 treeningtunnid gruppides
Rühm II alates kell 10.00  ruumis N-307 essee kirjutamine 
Rühm I alates kell 13.00  ruumis N-307 essee kirjutamine 
Rühm II alates kell 13.00  V-103 treeningtunnid gruppides

9.07 kell 18.00 toimub teine valik (aeg võib muutuda), kes saavad edasi tegema kompositsioonitööd. Kompositsiooniülesanne antakse ja rühmadesse jagatakse kohapeal ruumis V-103 10.07.2024 kell 10.00. Ette valmistada saab kuni 11.07.2024 kell 10.30.

III voor 
11.07. Kompositsiooniülesande esitamine, improvisatsiooni ülesanded ja vestlus.
Alates kell 10.30 kompositsiooniülesande esitamine ja vestlus (järjekord selgub koos kompositsiooni ülesandega 10.07) ruumis V-103.

Vastuvõtueksamite aega muuta ei saa.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Ristmeedia 

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

21.02, 20.03, 17.04,10.05, 7.06, 9.07.

Intervjuud veebruarist juunini toimuvad Zoomis, juulis  Tallinna Ülikoolis ruumis N-207. 

Täpne vastuvõtueksami aeg teatatakse igale kandidaadidele pärast avalduse esitamist. Kandidaadid, kes esitavad avalduse pärast 07.06, saavad eksami aja teada SAISist. Intervjuu kuupäeva ei ole võimalik muuta.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Reklaam ja suhtekorraldus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

3.07 kell 12.00 ruumis M-218 essee ja loovülesanne

8.07 ja 9.07 alates kell 10.00 ruumis N-407 vestlused vastavalt graafikule; oma aja saab kandidaat teada SAISist.

Vastuvõtueksamite aega muuta ei saa.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Digitehnoloogiate instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Informaatika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

08.07– test. Täpse aja saab ja ruumi saab kandidaat teada SAISi avalduselt. 

09.07– vestlused.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 25% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 75%

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

04.07 kell 9 ruumis S-403 täiendav eksam kandidaatidele, kes pole sooritanud laia kursuse matemaatika riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit või ei ole tulemus lävendi ületamiseks piisav.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: eesti keele riigieksam 25%*, matemaatika riigieksam (lai või enne 2014. a sooritatud matemaatika) või vastuvõtueksam 75%

*Vastuvõtueksamina nõutud riigieksami tulemus peab kandideerimiseks olema vähemalt 40 punkti, v.a eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus, mis peab olema vähemalt 50 punkti. 

Haridusteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Alushariduse pedagoog

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
kutsesobivusvestlus – 4.07 sessioonõppe kutsesobivusvestlus; 5.07 päevaõppe kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00. 

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Andragoogika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
kutsesobivusvestlus – 4.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestluse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades.

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Eripedagoogika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
motivatsioonikiri ja kutsesobivusvestlus – 4. ja 5.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00.
   

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Klassiõpetaja

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
kirjalik lühiarutlus – 4. ja 6.07 päevaõpe; 5. ja 6.07 sessioonõpe
kutsesobivusvestlus – 4. ja 6.07 päevaõpe; 5. ja 6.07 sessioonõpe 

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades
 • kirjalikule lühiarutlusele ja kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00.

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Kui kandidaadil on erisoov kirjaliku lühiarutluse ja kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Kutsepedagoogika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

arutlev essee – 3. või 4.07
kutsesobivusvestlus – 3. või 4.07

Arutleva essee ja kutsesobivusvestluse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Noorsootöö

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
kutsesobivusvestlus – 6.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00.

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Pedagoogika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

sisseastumistest – 2.07
kirjalik juhtumianalüüs ja kutsesobivusvestlus – päevaõpe 4. või 9.07; sessioonõpe 8. või 9.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kirjalikule juhtumianalüüsile ja kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 14.00.
   

Sisseastumistesti saab sooritada ainult 2. juulil ja kohapeal.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Humanitaarteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

 

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Aasia uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Kirjalik osa 4.07 kell 10.00 ruumis A-002. Vestlused 8.07 ja 9.07, vestluse täpne kuupäev ja kellaaeg antakse kandidaadile teada siis, kui ta tuleb kirjalikku osa sooritama. Vestluse ruumid: jaapani uuringute peaeriala S-422, Hiina uuringute peaeriala S-420, Lähis-Ida uuringute peaeriala S-423.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Ajalugu

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

3.07 kell 10.00 ruumis A-002.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Antropoloogia

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Vestlused toimuvad 9.07 ja 10.07 ruumis M-328. Vestluse täpse kuupäeva ja kellaaja saavad vestlusvooru pääsenud kandidaadid teada hiljemalt 04.07 SAIS-i teatega.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Eesti filoloogia: 
referent-toimetaja,
eesti keel ja kirjandus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

4.07 kell 09.00 ruumis M-225.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Inglise keele testid toimuvad 8.07 ja 9.07. Täpse kuupäeva, kellaaja ja ruumi saab kandidaat teada SAIS-i teatega hiljemalt 04.07.2024. Vestlusvooru pääsenud kandidaatidel toimub vestlus ajavahemikus 09.07.–11.07. Vestluse täpse kuupäeva, kellaaja ja koha saab testi positiivsele tulemusele sooritanud kandidaat teada kohe pärast testi tegemist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, 60% vastuvõtueksam.  Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Arvutipõhine test 3.07, testi tegemise täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel. 
Kandidaadid, kes koguvad testis vähemalt 21 punkti, pääsevad edasi vestlusele, mis toimub 8.07 ja 9.07. Vestluse täpne kuupäev, kellaaeg ja ruum teatatakse kandidaadile SAIS-i teatega hiljemalt 4.07.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Arvutipõhine test 3.07, testi tegemise täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel. 
Kandidaadid, kes koguvad testis vähemalt 21 punkti, pääsevad edasi vestlusele, mis toimub 8.07 ja 9.07. Vestluse täpne kuupäev, kellaaeg ja ruum teatatakse kandidaadile SAIS-i teatega hiljemalt 4.07.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60% või prantsuse keele DELF eksami tulemus B2-tasemel

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Avalduste esitamise periood: 14.06–01.07 kell 15.00

4.07 kell 10.00 ruumis S-240.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%. Saksa keele oskus vähemalt A2 tasemel

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

Arvutipõhine test 3.07, testi tegemise täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel. 
Kandidaadid, kes koguvad testis vähemalt 21 punkti, pääsevad edasi vestlusele, mis toimub 8.07 ja 9.07. Vestluse täpne kuupäev, kellaaeg ja ruum teatatakse kandidaadile SAIS-i teatega hiljemalt 4.07.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Filosoofia

Avalduste esitamise periood: 14.06–01.07 kell 15.00

4.07 ruumis S-423. Täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

23.02, 15. või 22.03, 19.04, 24.05, 14.06, 11.07 ruumis S-422

Eksami kuupäeva muuta ei saa. Vestluse täpne kellaaeg antakse kandidaadile teada e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Kultuuriteadus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

2.–4.07 ruumis M-328. Täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%

Vene filoloogia

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

2.07 kell 10.00 M-218 kirjalik osa. Vestlusele lubatakse kandidaadid, kes on sooritanud kirjaliku osa vähemalt 52 punkti. Vestlus toimub 4.07 ruumis S-335, täpse kellaaja saab vestlusvooru pääsenud kandidaat teada SAIS-i teatega hiljemalt 3.07.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 40% eesti keele riigieksam*, vastuvõtueksam 60%. Vene keele oskus vähemalt B2 tasemel

*Vastuvõtueksamina nõutud riigieksami tulemus peab kandideerimiseks olema vähemalt 40 punkti, v.a eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus, mis peab olema vähemalt 50 punkti. 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Bioloogia (kõrvalerialaga)

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

04.07 ruumis A-543. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geograafia)

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

4.07 ruumis A-543. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Kehakultuur 

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

8.07 kell 10.00 kohustuslik üldkonsultatsioon Zoomis.
Zoomi link saadetakse e-mailiga hiljemalt 5. juulil. Ühtlasi saab see kättesaadav olema ka sisseastumisega seotud Moodle kursusel: Kehakultuuri sisseastumine 2024
 
9.07:
kell 9.00 kergejõustik MEHED Kalevi keskstaadionil (registreerimine lõpeb 8.45);
kell 12.00 kergejõustik NAISED Kalevi keskstaadionil (registreerimine lõppeb 11.45);
kell 13.00 võimlemine MEHED, I grupp Terra maja võimlas; jne
kell 16.00 võimlemine NAISED, I grupp Terra maja võimlas; jne
Täpne võimlemise aeg igale ühele pannakse üles SAIS-i avalduse numbritega Moodlesse (kursus Kehakultuuri sisseastumine 2024) 8. juuli õhtuks.

10.07:
kell 9.00 korvpall NAISED Vita maja saalis;
kell 10.30 korvpall MEHED Vita maja saalis;
kell 12.30 võrkpall NAISED Vita maja saalis;
kell 14.00 võrkpall MEHED Vita maja saalis;
alates kell 14.00 ujumine Sõle 40a.

11.07
kell 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 jne (vastavalt vajadusele) elektrooniline bioloogia-, eriala- ja motivatsioonitest ruumis N-507, V-304, A-213 (Narva mnt). Täpne testi toimumise aeg ja koht pannakse üles SAIS-i avalduse numbritega Moodlesse (kursus Kehakultuuri sisseastumine 2024) 10. juuli õhtul.

Toimumiskohtade aadressid:

1. Kalevi keskstaadion – Staadioni 3
2. Terra maja – Narva mnt 25
3. Vita maja – Narva mnt 27
4. Sõle ujula – Sõle 40a
5. Arvuti klass N-507 – Narva mnt 27
6. Arvuti klass V-304 – Narva mnt 27
7. Arvuti klass A-213 – Narva mnt 29

 

9. ja 10. juulil toimuvate katsete aegasid ei saa muuta. 11. juuli saab osaleja erisoovi etteantud kellaaegade piires arvestada. Kindlast kellaajast palume teada anda Saima Kuule (saima.kuu@tlu.ee) hiljemalt 10. juuli hommikuks.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

4.07 kell 13 – akadeemilise võimekuse test. Täpse ruumi saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Suuline osa (grupitöö ja individuaalne vestlus) kandidaatidele, kes pääsevad krijalikust osast edasi – 08.07–10.07 ruumis A-046.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Rekreatsioonikorraldus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

3.07 kell 10.00 kirjalik test ja kirjalik erialane ülesanne ruumides. Täpse ruumi saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

4.07 alates kell 10.00 vestlused ajakava alusel ruumides T-304, T-305, T-307, T-314. Vestluse aeg igale kirjaliku testi lävendi ületanud ja erialase lävendi ületanud kandidaadile saadetakse SAISi kaudu.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%

Ühiskonnateaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Haldus- ja ärikorraldus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

4.07 alates kell 10.00 arvutiklassides. Täpse aja ja ruumi saab teada SAISi avalduselt pärast avalduse esitamist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 25% eesti keele riigieksam**, 75% vastuvõtueksam

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini: 

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 30 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine, intervjuud 21.–22.02
 • 14.–15.03 kirjaliku osa hindamine, intervjuud 21.–22.03
 • 11.–12.04 kirjaliku osa hindamine, intervjuud 18.–19.04
 • 09.–10.05 kirjaliku osa hindamine, intervjuud 16.–17.05
 • 03.–04.06 kirjaliku osa hindamine, intervjuud 10.–11.06

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis kohapeal 10.07. Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 30 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Poliitika ja valitsemine

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini:

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 30 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine ja intervjuud 21.–22.02
 • 14.–15.03 kirjalik osa ja intervjuud 21.–22.03
 • 11.–12.04 kirjalik osa ja intervjuud18.–19.04
 • 09.–10.05 kirjalik osa ja intervjuud 16.–17.05
 • 03.–04.06 kirjalik osa ja intervjuud 10.–11.06

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis kohapeal 10.07. Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 30 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Riigiteadused

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

4.07 alates kell 10.00 arvutiklassides. Täpse aja ja ruumi saab teada SAISi avalduselt pärast avalduse esitamist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 25% eesti keele riigieksam**, 75% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale.

Sotsiaalpedagoogika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

8.07 kell 9 ruumis A-222 kirjalik test

09.–10.07 ruumis A-334 intervjuud 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam

Sotsiaaltöö

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

5.07 kell 10 ruumis A-222 kirjalik test 

08.–09.07 ruumis A-346 ja A-331 intervjuud 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam

Sotsioloogia

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

5.07 kell 10 ruumis A-218 kirjalik test. Intervjuud  viiakse läbi samal päeval alates kell 13 ruumides M-135, M-136 ja M-224.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 25% eesti keele riigieksam**, 75% vastuvõtueksam

Õigusteadus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

5.07. Täpse ruumi ja kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 25% eesti keele riigieksam**, 75% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Õigusteadus 
Õppetöö toimub inglise keeles
 

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini: 

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 30 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine ja intervjuud 21.–22.02
 • 14.–15.03 kirjalik osa ja intervjuud 21.–22.03
 • 11.–12.04 kirjalik osa ja intervjuud 18.–19.04
 • 09.–10.05 kirjalik osa ja intervjuud 16.–17.05
 • 03.–04.06 kirjalik osa ja intervjuud 10.–11.06

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis kohapeal 10.07. Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 30 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

**Vastuvõtueksamina nõutud riigieksami tulemus peab kandideerimiseks olema vähemalt 40 punkti, v.a eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus, mis peab olema vähemalt 60 punkti. 

Haapsalu kolledž

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Käsitöötehnoloogiad ja disain

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

10.07 kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Haapsalu, Lihula mnt 12/1), III korrus, ruum nr 307.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam

Liiklusohutus

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

8.07 kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Haapsalu, Lihula mnt 12/1), II korrus, ruumid nr 203, 204 ja 205.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam

Rakendusinformaatika

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

5.07 kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Haapsalu, Lihula mnt 12/1), II korrus, ruumid nr 203, 204 ja 205.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam

Tervisejuht

Avalduste esitamise periood: 14.06–1.07 kell 15.00

8.07 kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Haapsalu, Lihula mnt 12/1), II korrus, ruumid nr 203, 204 ja 205.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutigimused: 100% vastuvõtueksam

 

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, tutvu korduma kippuvate küsimustega või võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Vastuvõtu infotelefonile vastatakse tööpäeviti 8.30–16.30.

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti