Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õpingud lõpetanud noored spetsialistid 

  • tunnevad valitud eriala teoreetilisi aluseid, 
  • nad oskavad analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse ning mõtestada neid organisatsiooni huvidest lähtuvalt, 
  • oskavad näha suhtekorralduse ja reklaami ühisosa ja erinevusi ning pakkuda strateegilisi lahendusi kliendi jaoks; 
  • suudavad iseseisvalt viial läbi uuringuid ning teha nende tulemustest lähtuvaid otsuseid, 
  • neil on oskused rakendada oma töös tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonialaseid tehnoloogiaid, 
  • on baasteadmised AV tootmise korraldusest, põhilisest tehnikast, tehnoloogiast ning nad oskavad kasutada asjakohast tarkvara, 
  • neil on kogemused info edastamiseks, loo jutustamiseks erinevatel platvormidel ning erinevaid vahendeid kasutades, 
  • nad orienteeruvad ühiskonnateooriates ning mõistavad nende tähendust ühiskondliku mõtte ja kommunikatsiooni-meediavaldkonna ajaloos, ühiskondlikes ja meediapraktikates.
Tutvu õppekavaga ÕISis.