Koolikultuur

Käesolev õppematerjal on kavandatud õpetajakoolituse õppekava magistritaseme üliõpilastele, et toetada üliõpilasi materjali mõistmisel. Eriti oluline on see tsükliõppes ja kaugõppes õppijatele, kel on raskusi auditoorses töös osalemisega. Materjal on kasutatav ka täiendkoolituses ja enesetäienduses.

Õpiobjekt koosneb: videoloengust koos esitlusslaididega, tekstimaterjalist, kordamisküsimustest-iseseisvatest ülesannetest, soovitusliku kirjanduse ja kasutatud allikate loetelust.

Õpiobjekt koosneb kultuuri ja koolikultuuri mõiste käsitusest ning koolikultuuri kaasaegsete käsitluste ning tüpoloogiate esitusest.

Õppematerjal on üles ehitatud lähtudes sellest, et õppija läbib selle iseseisvalt. Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on kuni 10 akadeemilist tundi.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!

Ene-Silvia Sarv
Kasvatusteaduste Instituut