Ülesanne I

iDevide ikoon Arutle
Arutle valikuliselt ühel allpool toodud teemal :
  • “Hariduse sisu varasel keskajal”
  • “Kõlbluskasvatus ja seisukoha Kui keegi ei näe, siis keegi ei näegi võimatus keskajal”
  • ”Kuidas mõista ime?”

Kirjuta lühiessee.


Maria Tilk, Tallinna Ülikool 2009