Ülesanne II

iDevide ikoon Arutle

Arutle valikuliselt ühel allpool toodud teemal ::
  • ”Ilu mõiste keskajal” (Umberto Ecco (2004) ”Ilu ajalugu” Eesti Entsüklopeediakirjastus)
  • ”Inetuse mõiste keskajal” ( Umberto Ecco (2007) ”Inetuse ajalugu” Eesti Entsüklopeediakirjastus)
  • ”Surma mõiste keskajal”(J.Le Goff.(2001)Keskaja Euroopa kultuur. Kupar)
  • ”Aja mõiste keskajal” (J.Le Goff.(2001)Keskaja Euroopa kultuur. Kupar)

Kirjuta lühiessee. Püüa valitut teemat seostada tänapäevaga. Too välja kasvatuslikud mõjutegurid.

Maria Tilk, Tallinna Ülikool 2009