Soovituslik kirjandus, kasutatud allikad

Soovitav kirjandus:
  • Huizinga,J. Keskaja sügis. 2007. Tallinn
  • Keskaja inimene. 2002.Koost. J.Le Goff.Tallinn. Avita
  • Le Goff, Jacques. 2001. Keskaja Euroopa kultuur. Tallinn. Kupar

Kasutatud allikad

  • Tilk, M. Kasvatus eri kultuurides II osa 2004 Tallinn

 

Maria Tilk, Tallinna Ülikool 2009