Ülesanne III

iDevide ikoon Võrdle!
Võrdle keskaja pedagoogilisi subkultuure ehk eriseisuste kasvatuspõhimõtteid omavahel.
Vasta küsimustele: Mis on sarnast? Milles on põhierinevus? Mida tähendab seisuslik uhkus?

Maria Tilk, Tallinna Ülikool 2009