Paul Raud. Professor Peeter Põllu portree. (1925). Erakogu

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum tänab Eesti Filmiarhiivi,
Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolist Arhiivi ning
Peeter Põllu pojatütar pr. Rutt Hinrikust koostöö eest.
NÄITUSED

Toompea lossis 13.–25.10.2008
Tallinna Ülikoolis 03.–21.11.2008
Haridus- ja Teadusministeeriumis 25.11.–15.12.2008
Tartu Ülikoolis 18.12.2008–05.02.2009
Jõhvi Kunstikoolis 17.02.–04.03.2009
TLÜ Rakvere Kolledžis 16.03.–03.04.2009
Narva Muuseumis 25.08.–25.11.2009
TÜ Haridusteaduskonnas 01.12.2009–10.01.2010
Tartu Laulupeomuuseumis 29.01.–07.03.2010


Näituse koostajad: Marga Lvova, Mare Torm. Keeletoimetaja: Piret Puust. Kujundaja: Tiia Eikholm. Fotode skaneerija: Külli Ragel.
Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum