Infokasutaja

Infokasutaja, -tarbija või infovajaja on isik, kes vajab informatsiooni ja kellel on vajadus viia läbi infootsing.

Infootsingu võib läbi viia isik, kellel on infovajadus (sageli viidatakse talle kui lõppkasutajale - end user) või infovahendaja (intermediary).

Infovahendajaks on tavaliselt raamatukoguhoidja või infospetsialist, kes tõlgendab informatsiooni vajava isiku infopäringu ja „tõlgib" selle infootsisüsteemi poolt kasutatavasse infootsikeelde.

1980ndate aastate algul kasutati väga struktureeritud käsupõhiseid infootsikeeli, mille puhul kehtis minutimaksu nõue ja see ei olnud sobiv algajale. Seega viidi paljud otsingud läbi infovahendajate poolt. 1980ndate aastate lõpul hakati üha enam otsinguid läbi viima lõppkasutaja endi poolt. See oli seotud kompaktandmeplaatide ehk CD-ROMde ja kasutajasõbraliku kasutajaliidese levikuga ning samuti soodsama maksupoliitikaga, mis ei sõltunud enam otsinguks kasutatud ajast.

Tihtipeale tavatsetakse rääkida infokasutajatest kui homogeensest grupist. Loomulikult pole see tõsi. Tegelikkuses erinevad infovajajad üksteisest väga suurel määral ja seda on vaja teada infosüsteemide kavandamisel. Kõige tavapärasem on infokasutajate liigitamine algajateks või kogenud kasutajateks. On läbi viidud väga palju uuringuid, mis näitavad, kuidas kogenud kasutajad erinevad oma otsingustrateegia poolest algajatest kasutajatest. Sellegi poolest puudub aktsepteeritud määratlus, milline on kogemustega infootsija ja milliseid teadmisi peaks ta omama. Mitmed uurijad on andnud üsna üldisi definitsioone, kuid nende rakendamine praktilises elus pole siiski andnud soovitud tulemusi.

 

Infokasutaja on isik, kes loob, vajab või kasutab informatsiooni.

 

 

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010