Õpiobjekti tutvustus

IDevice Icon Õpiobjekti tutvustus

Käesolev õpiobjekt on üks osa kursuse "Infootsingu teooria" (infoteaduse magistriõppekava) õppematerjalidest, mis käsitleb info hankimise ja -otsingu põhikomponente. Selle eesmärgiks on süvendada üliõpilaste teadmisi info hankimise ja otsingu põhimõistetest.

Õpiobjekt koosneb:

 • Õpijuhisest
 • Teksti- ja multimeediapõhistest õppematerjalidest
 • Iseseisvatest ülesannetest
 • Kasutatud ja soovituslike materjalide loetelust
 • Kasulikest viidetest

Tehnilised nõuded: Käesolevat õpiobjekti saab kasutada Interneti brauserite abil. Videomaterjalide vaatamiseks on vajalik Flash Player, mille saab alla laadida järgmiselt veebiaadressilt.

Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 8 akadeemilist tundi.

Õpiobjekt koosneb järgmistest teemadest:

 • Info hankimine
 • Infokasutaja
 • Infootsinguprotsess
  • Infovajadus
  • Infopäringu sõnastamine
  • Infoallikad
  • Infootsingu tüübid
  • Otsingustrateegia
 • Tööjaamad, ühendus arvutisüsteemiga ja otsingutarkvara
 • Informatsiooni salvestus, otsingul leitud dokumendid ja nende hindamine

 


Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010