Õpiväljundid

IDevice Icon Õpiväljundid

Õpiobjekti läbinud üliõpilane:

  • Mõistab info hankimise ja otsinguprotsessi olemust ning põhikomponente;
  • Teab ja oskab hinnata info hankimise ja -otsingu põhikomponentide rolli infootsingul;
  • Tunneb erinevaid infootsingu tüüpe ja otsingustrateegiaid;
  • Eristab infovajaduse eri tüüpe ja laade.

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010