Informatsiooni salvestus, otsingul leitud dokumendid ja nende hindamine

Salvestatud teabe liigid on tekst, pilt (ka liikuv), kõne, muusika ja muu hääl.Käesolevas kursuses kasutatakse nimetust teabe liik, kuna alternatiivne nimetus meedia (näiteks sõnas multimeediadokumendid) tähendab samuti informatsioonivahendit. Teave, mille säilitus ja esitus põhineb elektroonilistel vahenditel on elektrooniline teave. Elektrooniline teave võib olla kas digitaalne, ehk esitatuna bittidena või analoog (nt tavalisel helilindil, videolindil).

Kõiki teabe liike võib salvestada arvutiandmebaasides digitaalsel kujul. Andmebaas on infootsisüsteemi keskne osa ning seega kogum omavahel loogiliselt seotud informatsiooniüksuseid. Andmebaasid võivad paikneda kauginfotarnijate serverites, asutuse lokaalses serveris, arvuti kõvakettal, kompaktandmeplaadil jne. Põhjalikuma ülevaate andmebaasidest ning nende peamistest tüüpidest saite aines „Infosüsteemid ja võrgud".

Bibliograafilistes infootsisüsteemides saadakse otsingu tulemusel bibliograafilised kirjed. Tänapäeval aga pakutatakse üha rohkem otsinguvõimalusi dokumentide täistekstides. Mitmed bibliograafilised teenused on tänapäeval ühendatud täistekstiteenustega, kusjuures peale seda kui dokumentide bibliokirjed on leitud nende infotarnijate bibliograafilistest andmebaasidest, juhatatakse infootsija täisteksti juurde. Näiteks sisaldab üle 140 peamiselt majanduse, juhtimise, raamatukogunduse ja inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing. Täistekstid pärinevad alates 1994. aastast. ScienceDirect võimaldab juurdepääsu kirjastuse Elsevier ligi 1800le e-ajakirjale loodus-, rakendus- ja sotsiaalteaduste valdkondadest. Ajakirjade täistekstidele avati juurdepääs alates 1997. aastast.

Infoallikate ja -otsingu tulemuste hindamisega tutvu interaktiivses õppematerjalis "Infokirjaoskus" (Moodul 6). http://www.hot.ee/werro24

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010