Õpijuhis

Study Guide

1) Õpiobjekti läbimiseks tutvu järgnevate teemadega:

 • Info hankimine
 • Infokasutaja
 • Infootsinguprotsess
  • Infovajadus
  • Infopäringu sõnastamine
  • Infoallikad
  • Infootsingu tüübid
  • Otsingustrateegia
 • Tööjaamad, ühendus arvutisüsteemiga ja otsingutarkvara
 • Informatsiooni salvestus, otsingul leitud dokumendid ja nende hindamine

2) Olles tutvunud eelpool loetletud teemadega, soorita õpiobjektis ettenähtud ülesanded. Ülesannete kirjeldused leiad kaustast nimega Ülesanded.

3) Materjalide loetelu, mida on kasutatud õpiobjekti ettevalmistamiseks leiad kaustast nimega Kasutatud kirjandus.

4) Soovituslikud materjalid leiad kaustast nimega Kasulikud viited.

 

Loodame, et koostöös Teiega muudame selle õpiobjekti läbimise meeldivaks õpikogemuseks!

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010