Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Ajakirjanduse õppe kestus on 3 aastat ja tegemist on päevaõppega, mis tähendab, et loengud toimuvad argipäevadel.

Bakalaureuseõppe eesmärk on anda baasteadmised ajakirjanduse alustest, žanritest, liikidest, ajakirjanduseetikast ja selle juriidilistest aspektidest. Samuti saab baasoskused moodsa ajakirjandusliku tehnoloogia kasutamiseks ja audiovisuaalsed baasoskused.

Õppekava eesmärkideks on:

  • süvendada ajakirjandustööks vajalikke ja seda toetavaid humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke üldhariduslikke teadmisi;
  • luua võimalused ajakirjandusalaste süvateadmiste ja esmaste erialaste oskuste ja pädevuste omandamiseks; 
  • luua üliõpilastele võimalused esmaste töökogemuste omandamiseks nende endi poolt valitud meediakanalis; 
  • kujundada valmisolek jätkuõppeks ning professionaalseks enesearendamiseks; 
  • luua eeldused innovaatiliseks tegutsemiseks probleemide äratundmisel ja lahendamisel ajakirjanduse valdkonnas, uurimuste kavandamisel; 
  • toetada kultuuriliste ja eetiliste väärtuste arengut.

Õppekava koosneb eri moodulitest. Tutvu õppekavaga ÕISis.