Kordamisküsimused

iDevide ikoon Mõtle ja arutle!
  • Millised olid olulised mõjutegurid keskaegse pedagoogika kujunemisel?
  • Iseloomusta mõnda tegurit täpsemalt!

Maria Tilk, Tallinna Ülikool 2009