Infoallikad

Kui infovajadus on määratletud, siis on võimalik valida infoallikas või infoallikad, milles otsing sooritataks. Tänapäeval on hulgaliselt juhendmaterjale ja loetelusid nii trüki- kui sidusandmebaasidest, CD-ROM andmebaasidest ja Interneti ressurssidest.Kuna käesolev kursus keskendub info hankimisele ja -otsingule, siis infoallikaid selles kursuses otseselt ei vaadelda.

Sellegipoolest on allika valik seotud ka tehnoloogilise platvormi valikuga, kuigi paljudel juhtudel on infoallikad kättesaadavad rohkem kui ühe platvormi vahendusel. Näiteks raamatukogu raalkataloogis võib otsida nii lokaalses raamatukogus kui rahvusvahelistes andmebaasides Interneti vahendusel; bibliograafiline andmebaas võib olla kättesaadav nii CD-ROMil kui ka sidusinfotarnija sidusteenuste kaudu Internetis.

 Types of Information Sources Online Periodical Databases

 

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010