Infopäringu sõnastamine

Shneiderman jt (1997) väidavad, et infopäringu sõnastamine või formuleerimine on kõige raskem etapp informatsiooni hankimisel ja otsingul, sest sellel etapil on vaja vastu võtta väga palju otsuseid.

Infopäring on sõnaliselt väljendatud infovajadus. Päringu sõnastamine infootsingul kujutab endast valitud päringusõnade oskuslikku kombineerimist

Infopäring võib olla väljendatud:

 • kirjeldava lausena
 • küsimusena või
 • märksõnade loeteluna.

Sobiva strateegia valikuks tuleb enne infootsingu alustamist määratleda:

 • infootsingu teema ja eesmärk
 • sobivad otsisõnad, -fraasid
 • soovitavate andmete hulk ja maht
 • info vajamise kiirus (kui kiiresti vajatakse infot)
 • võimalikud piirangud otsingul (ajavahemik, keel)
 • otstarbekad infoallikad

Kindlaksmääratud samme, mida kasutatakse infootsingu strateegia rakendamiseks, nimetatakse infootsingu taktikaks. Sellegipoolest võib infootsing vahel õnnestuda ja vahel ebaõnnestuda (näiteks võib otsingu tulemuseks olla liiga vähe/palju või ebatäpset informatsiooni). Infootsingu puhul ei saa rääkida siiski õigest või valest otsingu läbiviimisest, vaid efektiivsest või mitteefektiivsest. Teades, kuidas otsingut planeerida ja suunata, saab selliseid olukordi vältida.

iDevice icon Mõtisklus

Mõtle hetkeks ja analüüsi:

 • Kuidas oled seni sõnastanud päringuid?
 • Milliseid märksõnade kombineerimise võimalusi oled kasutanud?
 • Kas oled saanud loodetud tulemusi?

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010