Uurimisrühm

School of Digital Technologies offers following services for companies and other organizations:

 

 • Concultation about design of technology-enhanced learning technologies 
 • Design and development of learning environments (workplace and informal learning, higher and secondary education context)
 • Competency management - e-solutions for competencies, development of competency models, evaluation and management of competencies
 • Initial investigation of client needs in the field human computer interaction
 • Development and evaluation of different prototypes of software solutions in the field of human computer interaction
 • Usability testings and development suggestions for the clients in the field of human computer interaction

 

Interaction Design Lab

Interaktsioonidisaini labor (ID labor) avati informaatika instituudis 2009. aastal, et arendada välja interaktsioonidisaini valdkonna teadmisi ja oskusi edendav uurimis-, disaini- ja innovatiooniüksus Eestis.

ID labor esindab Eestit Euroopa Liidu poolt rahastatud TwinTide uurimisvõrgustikus, mille eesmärgiks on ühtlustada IT-vahendite disaini ja hindamise metoodika praktikaid ja uurimistegevusi erinevates tegevusvaldkondades ja erialadel.

Interaktsioonidisaini laboris tegutseb aktiivne teadlaste ja praktikute meeskond, mida juhib prof David Lamas.

Käsil olevad uurimis- ja tegevussuunad

 • mobiilsete digitaalsete raamatukogude digitaalse lõhe ületamine
 • laiapõhjalised mobiilsed interaktsioonid
 • õpiku metafoor laiendatud õpikeskkondades
 • m-valitsuse teenuste arendamine

ID labor on aktiivselt osalenud üle 20 tootmissektori innovatsiooni ja arenduse lühiprojektides. Peamised ID labori teenused:

 • esialgne vajaduste väljaselgitamine;
 • prototüübi väljatöötamine ja hindamine;
 • kasutatavusuuringud ja arendusettepanekute tegemine.

Kursused

Interaktsioonidisaini laboril on oluline roll digitehnoloogiate instituudi õppetöö läbiviimisel, koordineerides Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppe programmi, viies läbi järjest kasvavat hulka bakalaureuse- ja magistriõppe kursuseid ning toetades erinevate magistriõppe teadusprojektide käivitamist.

ID labori meeskond viib läbi ka interaktsioonidisaini kursuseid Tallinna Ülikooli suvekooli ja talvekooli raames.

Üritused

Alates 2012. aasta novembrist on interaktsioonidisaini labori eestvedamisel läbi viidud Kasutatavuse Päeva üritusi (World Usability Day). Lisaks käivitusid 2014. aastal regulaarsed interaktsioonidisaini valdkonna spetsialistide ja huviliste seminarid ESTCHI eestvedamisel.

Game Lab

The goal of the Game Lab is to lead your knowledge to next level by introducing the possibilities and the potential of hardware virtual reality (VR).

Contact: Martin Sillaots

Technology Lab

Tehnikalabori eesmärk on pakkuda tuge nii õppe-, arendus- kui teadusprojektideks tarvilikke teadmisi ning tehnika robootika, IoT ning automatiseerimise valdkonnas. Laborisse on oodatud nii tudengid, teadurid kui ettevõtted, kes on huvitatud prototüüpimislahendustest nendes valdkondades.

Kontaktid: Tanel Toova, Jaagup Kippar

Software Development Lab (SDLAB)

SDLAB offers access to both expertise and resources necessary for implementing existing designs as functional prototypes or exploring new algorithms and enabling technologies for existing applications and services.

SDLAB can support students working on their ongoing studies projects or thesis-related topics, as well as teams engaged in current research projects and industry partners wanting to explore specific software development related challenges. The lab is mostly used by Digital Learning Games students.