tech

Interaktsioonidisaini labor

Interaktsioonidisaini labor (ID labor) avati informaatika instituudis 2009. aastal, et arendada välja interaktsioonidisaini valdkonna teadmisi ja oskusi edendav uurimis-, disaini- ja innovatsiooniüksus Eestis.

ID labor esindab Eestit Euroopa Liidu poolt rahastatud TwinTide uurimisvõrgustikus, mille eesmärgiks on ühtlustada IT-vahendite disaini ja hindamise metoodika praktikaid ja uurimistegevusi erinevates tegevusvaldkondades ja erialadel.

Laboris tegutseb aktiivne teadlaste ja praktikute meeskond, mida juhib tenuuriprofessor David Lamas.

Käsil olevad uurimis- ja tegevussuunad

  • mobiilsete digitaalsete raamatukogude digitaalse lõhe ületamine
  • laiapõhjalised mobiilsed interaktsioonid
  • õpiku metafoor laiendatud õpikeskkondades
  • m-valitsuse teenuste arendamine

ID labor on aktiivselt osalenud üle 20 tootmissektori innovatsiooni ja arenduse lühiprojektides. Peamised ID labori teenused:

  • esialgne vajaduste väljaselgitamine;
  • prototüübi väljatöötamine ja hindamine;
  • kasutatavusuuringud ja arendusettepanekute tegemine.

Kursused

Interaktsioonidisaini laboril on oluline roll digitehnoloogiate instituudi õppetöö läbiviimisel, koordineerides Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppe programmi, viies läbi järjest kasvavat hulka bakalaureuse- ja magistriõppe kursuseid ning toetades erinevate magistriõppe teadusprojektide käivitamist.

ID labori meeskond viib läbi ka interaktsioonidisaini kursuseid Tallinna Ülikooli suve- ja talvekoolides.

Üritused

Alates 2012. aasta novembrist on Interaktsioonidisaini labori eestvedamisel läbi viidud Kasutatavuse Päeva üritusi (World Usability Day). Lisaks käivitusid 2014. aastal regulaarsed interaktsioonidisaini valdkonna spetsialistide ja huviliste seminarid ESTCHI eestvedamisel.

Game Lab

Mängude labori eesmärk on pakkuda teadmustuge ning riistvara virtuaalse reaalsuse (VR) võimalustega tutvumiseks ning uute võimaluste arendamiseks.

 

Kontakt: Martin Sillaots

Tehnikalabor

Tehnikalabori eesmärk on pakkuda tuge nii õppe-, arendus- kui teadusprojektideks.

Labor võimaldab luua keskkonna, et kasutada ja arendada teadmiseid tehnika, robootika, IoT ning automatiseerimise valdkonnas. Kasutamiseks olevad vahendid loovad eelduse läbi viia õppe- ja teadustegevusi ja koolitusi näiteks riistvara prototüüpimise ja sensorite kasutamise kohta.

Oodatud on nii tudengid, teadurid kui ettevõtted, kes on huvitatud prototüüpimise ja muude tehnoloogiliste lahenduste loomisest ja nende testimisest.

 

Kontaktid: Tanel Toova ja Jaagup Kippar.

Tarkvaralabor

Labor pakub võimalust saada uusi teadmisi ja ressursse, mis on vajalikud kavandite prototüüpide rakendamiseks. Samuti on laboris võimalus uurida algoritme ja rakenduste ja teenuste tarkvara tehnoloogiaid. 

Laborit saavad kasutada üliõpilased, kes tegelevad projektide või lõputöödega ning samuti uurimisprojektidega tegelevad meeskonnad ja partnereid, kes soovivad uurida konkreetse tarkvaraarendusega seotud väljakutseid. Peamiselt kasutavad laborit digitaalsete õpimängude magistriõppe kursuste tudengid.