In order to propose a manuscript please complete the application form and submit it to the Editor-in-Chief. The appropriate series will be determined in consultation with the author. The Editor-in-Chief will send the manuscript for peer review to two specialists who are appointed by the corresponding editorial board.

The publishing process will be expedited if the manuscript submitted conforms to the TLU Press style guide.

Autorile

Et saaksime avaldamisettepaneku töösse võtta, palume kõigil autoritel esmalt täita raamatuprojekti taotluse vormi. Tekkivate küsimuste korral oleme rõõmuga valmis abistama taotlejaid omapoolse nõuga.

Doktori- ja muud tellimustööd

Valdav osa kirjastuse väljaannetest avaldatakse kirjastuse sarjades. Oma võimaluste piires võtab kirjastus vastu ülikooli üksuste tellimustöid. Tellitud väljaannete eest, mis ei ilmu kirjastuse kaubamärgi all, tasuvad tellijad kirjastuse kehtestatud hinnakirja alusel. Väljaannete sisu ja levitamise eest vastutavad tellijad.