kirjastuse raamatud

Tallinna Ülikooli kirjastus on avatud avaldamisettepanekutele. Et saaksime ettepaneku töösse võtta, palume kõigil autoritel esmalt täita raamatuprojekti taotluse vorm. Tekkivate küsimuste korral oleme rõõmuga valmis abistama taotlejaid omapoolse nõuga.