kirjastuse raamatud

Et saaksime avaldamisettepaneku töösse võtta, palume kõigil autoritel esmalt täita raamatuprojekti taotluse vormi. Tekkivate küsimuste korral oleme rõõmuga valmis abistama taotlejaid omapoolse nõuga.

 

Autorile

Et saaksime avaldamisettepaneku töösse võtta, palume kõigil autoritel esmalt täita raamatuprojekti taotluse vormi. Tekkivate küsimuste korral oleme rõõmuga valmis abistama taotlejaid omapoolse nõuga.

Doktori- ja muud tellimustööd

Valdav osa kirjastuse väljaannetest avaldatakse kirjastuse sarjades. Oma võimaluste piires võtab kirjastus vastu ülikooli üksuste tellimustöid. Tellitud väljaannete eest, mis ei ilmu kirjastuse kaubamärgi all, tasuvad tellijad kirjastuse kehtestatud hinnakirja alusel. Väljaannete sisu ja levitamise eest vastutavad tellijad.