Esileht - Haridusteaduste instituut

Kutseõpetaja

Kutseõpetaja õppekava valmistab ette kutseõpetajaid ja -koolitajaid, kes töötavad üldjuhul kutseõppeasutustes, toetades õppijaid tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamisel, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemisel. Kutseõpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldades koostööd erinevate osapooltega ning kutseõppe maine kujundamist. 

Kutseõpetaja õppekava on üks ainulaadsemaid ja praktilisemaid Tallinna Ülikoolis - seda õpetatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Magistriõppekavas on ühendatud kahe ülikooli tugevused - Tallinna Ülikooli pikaajalised kogemused õpetajahariduse ja kutsepedagoogika ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika ja insenerpedagoogika valdkondades.

Keda ootame õppima?

Õppima ootame pedagoogilise või erialase kõrgharidusega inimesi. Kutse­õpetaja õppekava sobib tudengikandidaadile, kes on huvitatud kutse­hariduse probleemidest, nende lahendamisest ning kel on soov töötada kutseõpe­taja või -koolitajana. Õppijalt ootame sihikindlust ja tugevat motivatsiooni, põhjendatud soovi töötada õpetaja­na, eetilisust ja empaatiavõimet.

Miks tulla meile õppima?
 • Kutseõpetaja on asjatundja kahel kutsealal – ta on nii õpetatava eriala spetsialist kui õpetaja.
 • Ühisõppekava TTÜ-ga võimaldab kõrgetasemelist ettevalmistust ja avab tee ka doktoriõppesse.
 • Kutseõpetaja ühisõppekava vastab Kutseõpetaja kutsestandardile - lõpetajatele antakse koos magistridiplomiga ka kutseõpetaja kõrgeima taseme tähtajatu kutse: Kutseõpetaja, tase 7.
 • Õpitav eriala sisaldab nii üldpedagoogilisi aineid, erialaaineid ja praktikat, mis võimaldavad omandada kutseõpetaja tööks vajalikke kompetentse, avardada silmaringi ning mõista kutsehariduse rolli ühiskonnas ja majanduses. Praktikat saab sooritada ka välismaal!
 • Lisaks saab tudeng laia kasvatus­teadusliku ettevalmistuse erinevate õppijate tundmiseks, toetamiseks ja nende arengu suunamiseks. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kutsepedagoogika õppekava õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid oleme kasutanud ka laiendatud õpikeskkonda ja viinud õppetööd läbi õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele, on meie headeks partneriteks erinevad kutseõppeasutused: Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kopli Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus jt. 

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700              
Õppekava kuraator:
Krista Loogma, kutsehariduse professor
E-post: krista.loogma....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9781
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png   TLÜ Haridusteaduste instituut    __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png   Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi
Olulised faktid

 • Õppekava: Kutseõpetaja
 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppevorm: tsükliõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine