On erinevaid võimalusi, kuidas saad oma poolelijäänud õpingud Tallinna ülikoolis lõpule viia, kuid enne kui asud tegutsema, mõtle kindlasti enda jaoks läbi:

  • Mis oli varasemalt õpingute katkemise põhjuseks ning mida sellest õppisid?
  • Milliseid takistusi võib tulla seekord ning kuidas saad neid ennetada või ületada?

Tallinna Ülikooli lõpetajad on toonud oma tagasisides välja, et neid aitas õpingute lõpuleviimisel enda sisemine motivatsioon ehk soov õppida ja õpingud lõpetada. Samuti oli suureks abiks ajaplaneerimise oskus, kuna 1 EAP tähendab siiski 26 tundi tööd ning reeglina tuleb see aeg leida töö, pere ja hobide kõrvalt. Õpingute lõpetamiseks saadigi tuge perekonnalt ja lähedastelt, tööandjalt ning väga palju toodi välja ka kursusekaaslaste, õppejõudude ja teiste ülikooli töötajate toetust. Seega on hea juba varakult läbimõelda, kuidas erinevad osapooled võiksid sind su taasalanud õpingutes toetada ning mida sa ise peaksid selleks tegema. Ülikooli poolt on esmaseks kontaktiks sulle sinu eriala õppespetsialist/-nõustaja, kellega saad oma mõtted ja plaanid läbiarutada.

Võimalused õpingute jätkamiseks on erinevaid. Peamine erinevus allpool toodud variantide puhul sõltub sellest, kas sul on üliõpilase staatus ja võimalus tasuta õppida või ei. 

  • Sisseastumine sobib sulle juhul, kui sulle on oluline üliõpilase staatus ning tasuta õppimine (NB! Kui oled varem tasuta õppinud, siis uuri piirangute kohta) ja sinu elukorraldus võimaldab õppimist täiskoormusega. Sisseastudes alustad oma õpinguid algusest ning juhul, kui varasemalt õpitu on sisuliselt sobiv, on sul võimalik sooritatu üle kanda ja õpingud varem lõpetada. 
  • Vabanenud õppekohale kandideerimine sobib sulle juhul, kui sarnaselt sisseastumisega on sulle oluline üliõpilase staatus, tasuta õppimine (NB! Kui oled varem tasuta õppinud, siis uuri piirangute kohta) ja sa saad täiskoormusega õppida. Lisaks peab olema sul sooritatud vähemalt 75% vabanenud õppekoha mahust ning sul ei tohi varasemalt olla ületatud õpingute nominaalaeg.
  • Eksternõpe sobib sulle juhul, kui sa ei soovi või ei saa astuda üliõpilaseks, kuid tahad omandada kõrgharidust. Eksternile on antud õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Eksternina õppimine on tasuline. Eksterniks kandideerides peab sul olema õppekava täidetud vähemalt 15 EAP mahus.

  • Tasemeõppeainete läbimine täiendusõppijana sobib sulle juhul, kui soovid end täiendada. Avatud akadeemia kaudu saad kuulata üksikuid aineid, aga ka läbida näiteks kõrvaleriala või osaleda Aasta ülikoolis programmis. Avatud akadeemiasse ei pea eraldi sisse astuma (küll aga tuleb õppimiseks esitada avaldus) ning seal õppides ei ole üliõpilase staatust.

Kindlasti tekkis sul võimalusi lugedes lisaküsimusi ning lisaks on õppima asumisel üksjagu erinevaid nüansse, mis võivad sõltuda konkreetselt sinu olukorrast, seega pöördu aegsasti instituudi/kolledži vastava eriala õppenõustaja poole.