Olulised kuupäevad
01.07–
27.08.2023
Suvevaheaeg
21.08.2023 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks,  külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
21.08–11.09.2023 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
28.08.2023 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
28.08–03.09.2023 Sügissemestri eelnädal: õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2023/2024. õa sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2023. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is, üliõpilase staatuse fikseerimine
31.08.2023 2023/2024. õppeaasta avaaktus
04.09.2023 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine tasemeõppeaine täiendusõppijana õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste esitamine õppima asumiseks Tallinna Ülikooli, avalduste esitamine mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
11.09.2023 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.09–01.10.2023 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
15.09.2023 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
22.10.2023 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
23.10.2023 2023/2024. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine
23.–29.10.2023 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
30.10.2023 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
17.12.2023 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb akadeemilise puhkuse taotlemine tagasiulatuvalt terveks jooksvaks semestriks.
18.–22.12.2023 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
23.12.2023–01.01.2024 Jõuluvaheaeg
02.–28.01.2024 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
08.01.2024 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise tähtaeg
15.01.2024 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli. Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
15.01–04.02.2024 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
28.01.2024 Sügissemestri lõpp: 2023/2024. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp. 2023/2024. õa sügissemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
29.01.-12.02.2024 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
29.01.2024 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
29.01.-04.02.2024 Kevadsemestri eelnädal. Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, üliõpilase staatuse fikseerimine
05.02.2024 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
12.02.2024 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), sh lõpueksami sooritamisele registreerimine, vabanenud õppekohtade täitmine
15.02.-01.03.2024 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is. Vahetusõpingutele kandideerimine
16.02.2024 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
24.03.2024 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
25.03.-31.03.2024 Kevadsemestri vahenädal: eksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2023/2024. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
01.04.2024 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
06.05.2024 Kevadsemestril lõputöö esitamise tähtaeg
19.05.2024 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks
20.–26.05.2024 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
20.05–02.06.2024 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
27.05–21.06.2024 Eksamisessioon
17.06.2024 Lõpuaktused
21.06.2024 2023/2024. õa kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2024 Kevadsemestri lõpp. 2023/2024. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07–25.08.2024 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga