Olulised kuupäevad
   
01.07–25.08.2024 Suvevaheaeg
19.08.2024 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
26.08.2024 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks, eksternõppe lepingute pikendamine
26.08–01.09.2024 Sügissemestri eelnädal: õppetasust vabastust tõendavate dokumentide esitamine, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, VÕTA taotluste esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2024/2025. õa sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks, “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2024. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid), kursuseprogrammide avalikustamine ÕIS-is, üliõpilase staatuse fikseerimine
26.08–09.09.2024 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
30.08.2024 2024/2025. õppeaasta avaaktus
02.09.2024 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine tasemeõppeaine täiendusõppijana õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste esitamine õppima asumiseks Tallinna Ülikooli, avalduste esitamine mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
09.09.2024 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine) ÕISis, õppelepingu lisade sõlmimine, vabanenud õppekohtade täitmine
13.09.2024 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.09–01.10.2024 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is
20.10.2024 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
21.–27.10.2024 Sügissemestri vahenädal: eksamite ja arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2024/2025. õppeaasta kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
23.10.2024 2024/2025. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine (v.a kaasava hariduse õppekava)
28.10.2024 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
10.11.2024 Täitub 70 päeva sügissemestri kontaktõppe perioodi algusest
15.12.2024 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb akadeemilise puhkuse taotlemine tagasiulatuvalt terveks jooksvaks semestriks
16.–22.12.2024 Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid
23.12.2024–01.01.2025 Jõuluvaheaeg
02.–26.01.2025 Eksamisessioon. Õppetasust vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
07.01.2025 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise tähtaeg
13.01.2025 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli. Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine
13.01–02.02.2025 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
26.01.2025 Sügissemestri lõpp: 2024/2025. õppeaasta sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp. 2024/2025. õa sügissemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
27.01.2025 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine) ÕISis, avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
27.01.-02.02.2025 Kevadsemestri eelnädal. Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks, üliõpilase staatuse fikseerimine
27.01.-10.02.2025 ELU projektidega liitumine: ELU veebilehel projektide avalikustamine, motivatsioonikirja esitamine, projektidesse registreerimine
03.02.2025 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks, külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis, lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks, avalduste esitamine mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks
10.02.2025 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine), sh lõpueksami sooritamisele registreerimine, vabanenud õppekohtade täitmine
14.02.2025 Kursuse kuulajaks registreerunud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.02.-01.03.2025 Stipendiumite taotlemine ÕIS-is. Vahetusõpingutele kandideerimine
23.03.2025 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
24.03.-30.03.20245 Kevadsemestri vahenädal: eksamite ja -arvestuste sooritamine, intensiivkursused ja eriseminarid, lõpeb VÕTA taotluste esitamine 2025/2026. õppeaasta sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
31.03.2025 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
13.04.2025 Täitub 70 päeva kevadsemestri kontaktõppe perioodi algusest
23.04.2025 Kaasav hariduse õppekava 2024/2025. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine
05.05.2025 Kevadsemestril lõputöö esitamise tähtaeg
18.05.2025 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine tagasiulatuvalt terveks jooksvaks semestriks
19.–25.05.2025 Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö
19.05–01.06.2025 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
19.05–20.06.2025 Eksamisessioon
16.-20.06.2025 Lõpuaktused
21.06.2024 2023/2024. õa kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp
30.06.2025 Kevadsemestri lõpp. 2024/2025. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste hindamise tähtaeg
01.07–25.08.2025 Suvevaheaeg

Tutvu ka akadeemilise kalendriga