Nõukogud

Doktoriõppekava nõuandev kogu

Nõuandva kogu eesmärk on üliõpilaste ja tööandjate osalusega õppekavaarendus, mis kindlustaks ülikooli õppetöö toetumise uusimatele teadussaavutustele koos tööturu arengute ning üliõpilaste ja tööandjate ootuste arvestamisega. 

Esimees:

  • Tobias Ley  doktoriõppekava kuraator, professor

Liikmed:

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorinõukogu on Eesti Vabariigi doktorikraadi või sellele vastavat kraadi omavatest ülikooli õppejõududest ja teadustöötajatest koosnev kogu, mille volitused kestavad viis aastat. Doktorinõukogu on valdkonnapõhine ja koosneb teadus- ja arendusprorektori ettepanekul senati poolt kinnitatud 3-liikmelisest püsikoosseisust.

Kasvatusteaduste doktorinõukogu püsiliikmed:

Esimees:

Liikmed: