Koolitused

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) pakub haridusuuenduse valdkonnas mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi, tuginedes haridusteaduste uusimatele tulemustele ning parimatele praktikatele. Pakume avalikke koolitusi, loenguid, õpitubasid ja arenguprogramme, mis vastavad isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele.

Meie kompetents on viiel akadeemilisel suunal:

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli hinnatud õppejõud ja teadlased, head koostööpartnerid ja praktikud haridusasutustest.

TELLI KOOLITUS OSALE KOOLITUSEL

Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:

  • avalikud koolitused;
  • ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud mikrokraadi õppekavad – täiendusõppijana on võimalik osaleda nii rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuse- kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile;
  • tellimuskoolitused organisatsioonidele – loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni spetsiifilistest vajadustest;
  • konsultatsioonid ja arenguprogrammid – pakume võimalust kujundada teenus lähtuvalt konkreetse organisatsiooni arenguvajadustest ja eesmärkidest.

Koolituste ja muude teenuste kujundamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • õppijakesksus ja praktilisus – lähtume osalejate reaalsetest vajadustest ning disainime programmid nii, et õppeprotsessis on võimalik õpitu kohe enda professionaalses praktikas nähtavaks teha;
  • protsessi- ja suhtlemiskesksus – kesksel kohal on tähenduslikud arutelud, grupiprotsessid ning seeläbi heade koostöisete suhete toetamine;
  • terviklikkus – suunatud nii professionaalsele kui ka isiksuslikule arengule;
  • intensiivsus ja avatus – eelnevatest põhimõtetest tulenevalt on pakutavad võimalused oma olemuselt intensiivsed ja enese piiride avardamist toetavad; olulisel kohal on õppimise protsessi ja tulemuste jagamine;
  • väärtus- ja tõenduspõhisus – tegeleme läbivalt MIKS küsimusega ehk mõtestame uuenevat konteksti, rolle ja suhteid, integreerime õppimisse uusimad teadustulemused.

koolituse logo


PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 859

E-posthik@tlu.ee