Miks õppida tasemeõppeaineid täiendusõppena? Kui töö või pereelu ei luba pühendada end täielikult õpingutele ja täienduskoolituses pakutu tundub olevat liiga pealiskaudne, siis see on üks võimalus enesetäiendamiseks.

Avatud õpe andis mulle kindluse, et suudan hästi õppida.

Triin Soomets

Avatud akadeemia kaudu tasemeõppeainete õppimine sobib Sulle, kui soovid paindlikku õppimiskoormust:

Tasemeõppeaineid täiendusõppena saad valida bakalaureuse-, magistri-  või doktoritaseme õppekavadest ja need tuleb üles leida ka tunniplaanist. Õpitakse koos üliõpilastega. Läbitud ainete tulemusi on võimalik üliõpilasena õppekava täitmisel arvestada, kui need sobivad õppekava eesmärgiga.

Avalduse 2022/23 õppeaasta sügissemestriks saab esitada 22. augustist kuni 5. septembrini. Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade alates 29. augustist. Seejärel saab saadetud juhise järgi ÕISi sisenedes ise oma õpingukavasse avaldusel märgitud ained deklareerida kuni 12. septembrini. Kontaktõpe algab 5. septembril.

Kuidas asi käib?

  1. Esmalt tuleb täita avaldus. Registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.
  2. Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade semestri eelnädalal alates 29. augustis. Teates on ka juhis, kuidas siseneda õppeinfosüsteemi, kus näeb oma tunniplaani, kui soovitud õppeained on oma õpingukavasse valitud. Õppeaineid saab ise endale deklareerida pärast õppelepingu sõlmimist kuni 12. septembrini. Toimumisaegu näeb ka siit.
  3. Arve deklareeritud ainete kohta koostatakse ainepunkti hinnakirja alusel kaks nädalat pärast semestri algust, kui ainetesse registreerimine on lõppenud. Maksmistähtaeg on nädal arve väljastamisest. Kuni selle ajani saab ja võib osaleda õppetegevuses. Kui on registreeritud ja selgub tõsine põhjus, et ei saa õppimist alustada, siis tuleb sellest teatada avatud õppe spetsialistile e-kirjaga avatudope@tlu.ee
  4. Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend ja mikrokraadi õppekava läbimise kohta tunnistus. Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval, sest eksternina õppimiseks on vaja vähemalt 15 EAP mahus läbitud õppekavajärgseid kohustuslikke aineid. Kui aga õppida edasi üliõpilasena, siis avatud õppes õpitud tulemused sobivad õppekava täitmiseks, millest need ained pärit on. Kui pole soovi õpinguid jätkata, siis on tunnistus dokument täienduskoolituse läbimise kohta.

Kui korduma kippuvate küsimuste vastustest ei piisa ja soovid lisaks nõu ja abi, siis helista või saada e-kiri. Kui soovid kohale tulla Narva mnt 29 Astra hoonesse ruumi A228 tööpäeviti kell 10–17, siis nõustamisaeg tuleb telefoni või e-kirja teel enne kokku leppida.

Küsi lisa

Telefon(+372) 640 9139