kohvitassi ja vihikuga

Miks õppida avatud õppes? Kui töö või pereelu ei luba pühendada end täielikult õpingutele ja koolitusturul pakutu tundub olevat liiga pealiskaudne, siis see on üks võimalus enesetäiendamiseks.

Avatud õpe andis mulle kindluse, et suudan hästi õppida.

Triin Soomets

Avatud akadeemia kaudu tasemeõppeainete õppimine sobib Sulle, kui soovid paindlikku õppimiskoormust:

Tasemeõppeaineid täiendusõppena õppimiseks saad valida bakalaureuse-, magistri-  või doktoritaseme õppekavadest ja need tuleb üles leida ka tunniplaanist. Õpitakse koos üliõpilastega. Eeltingimus on eelneva haridustaseme olemasolu: bakalaureuseõppeainetes keskharidus, magistriõppeinetes bakalaureusetase ja doktoriõppeainetes magistrikraad.

Avalduse 2023/24 õppeaasta sügissemestriks saab esitada 21. augustist kuni 4. septembrini. 
Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade alates 28. augustist. Seejärel saab saadetud juhise järgi ÕISi sisenedes ise oma õpingukavasse avaldusel märgitud ained deklareerida kuni 11. septembrini. Kontaktõpe algab 4. septembril.

Kuidas asi käib?

  1. Esmalt tuleb täita avaldus. Registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreeri ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.
  2. Pärast avalduse saatmist sõlmitakse õppijaleping õppeinfosüsteemis ÕIS ja selle kohta tuleb teade semestri eelnädalal alates 28. augustist. Teates on juhis, kuidas siseneda õppeinfosüsteemi, kus näeb oma tunniplaani, kui soovitud õppeained on oma õpingukavasse valitud. Õppeaineid saab ise endale deklareerida pärast õppelepingu sõlmimist kuni 11. septembriniToimumisaegu näeb siit.
  3. Arve deklareeritud ainete kohta koostatakse ainepunkti hinnakirja alusel kaks nädalat pärast semestri algust, kui ainetesse registreerimine on lõppenud. Maksmistähtaeg on nädal arve väljastamisest. Kuni selle ajani saab ja võib osaleda õppetegevuses. Kui on registreeritud ja selgub tõsine põhjus, et ei saa õppimist alustada, siis tuleb sellest teatada e-kirjaga avatudope@tlu.ee
  4. Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend ja kõrvaleriala või mikrokraadi õppekava läbimise kohta tunnistus. Läbitud õppekava annab eelduse jätkamiseks eksternina vastava bakalaureuse või magistri õppekaval, sest eksternina õppimiseks on vaja vähemalt 15 EAP mahus läbitud õppekavajärgseid kohustuslikke aineid. Kui aga õppida edasi üliõpilasena, siis avatud õppes õpitud tulemused sobivad õppekava täitmiseks, millest need ained pärit on. Kui pole soovi õpinguid jätkata, siis on tunnistus dokument täienduskoolituse läbimise kohta.

Kui korduma kippuvate küsimuste vastustest ei piisa ja soovid lisaks nõu ja abi, siis helista või saada e-kiri. Kui soovid kohale tulla Narva mnt 29 Astra hoonesse ruumi A228 tööpäeviti kell 10–17, siis nõustamisaeg tuleb telefoni või e-kirja teel enne kokku leppida.

Kui lähiõpet on kahel päeval järjest ja vajad öömaja Tallinnas, siis on võimalik soodsalt ööbida TLÜ üliõpilaselamus Karu 17.  Küsi siit.

Küsi lisa

Telefon(+372) 640 9139