Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sealhulgas sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe sobib neile, kes on varasemalt õppekava õppeaineid vähemalt 15 ainepunkti raames läbinud ning kelle eesmärgiks on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad seda teha omas tempos. Kandideerima on oodatud nii algusest alustajad kui ka õpingud katkestanud. Eksternõpe on tasuline, maksmine toimub ainepunkti tasu, lõputöö või lõpueksami tasu alusel. Eksternil ei ole võimalik saada õppeteenustasu hüvitamiseks pikendust.

Kui sa juba õpid eksternina ja sinu lepingut on vaja pikendada, siis saad seda teha ÕISis, valides avalduste menüüst "aktiivse lepingu pikendamine".

Eksternina õppimine
Eksternina lõpetamine

Eksternina õppima ootame neid, kes on varasemalt läbinud õppekavasse kuuluvaid õppeaineid vähemalt 15 ainepunkti raames. Avalduse esitamine toimub semestri alguses.

Loe edasi

Eksternina lõpetama ootame neid, kellel on õppekava täitmisest puudu vaid lõputöö kaitsmine või lõpueksami sooritamine. Avalduse esitamine toimub semestri keskel.

Loe edasi

Võta meiega ühendust!

Täpsem informatsioon ning nõustamine õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustajalt või õppeosakonnast telefonil 640 9131 või e-posti aadressil oppeosakond@tlu.ee.