Skip navigation

Õpetajate parimad praktikad ettevõtliku hoiaku kujundamisel

Sissejuhatus

Tere tulemast minikursusele!

Minikursus on suunatud nii kutseõpetajatele, üldhariduskoolide õpetajatele kui ka õpetajakoolituse üliõpilastele, kes soovivad teadlikult toetada õppijate ettevõtliku mõtteviisi arengut.

Eesmärk on toetada õpetajaid õppijate ettevõtliku mõtteviisi arendamisel.

Minikursuse läbimiseks kulub orienteeruvalt  8 akadeemilist tundi.

Kui oled minikursuse läbinud, siis:

  • mõistad, mis on ettevõtlik mõtteviis ja millised on seda toetavad õppemeetodid ja strateegiad;
  • valid teadlikult õppijate ettevõtliku mõtteviisi arengut toetavaid õppemeetodeid ja strateegiaid.

Minikursus sisaldab ülevaadet ettevõtlikust mõtteviisist ja ettevõtluspädevusest, kordamisküsimusi ja aruteluülesandeid ning eneseteste oma teadmiste kontrollimiseks. Minikursuselt leiab kümme õppijate ettevõtliku mõtteviisi arengut toetavat meetodit ja strateegiat, mida õpetajad on oma töös kasutanud, samuti õppeülesande õppijate ettevõtliku mõtteviisi arengu toetamise praktiseerimiseks. Näiteid koguti Eesti ja Hollandi kutseõpetajatelt.

Autorid

Minikursuse autorid on: Meidi Sirk (PhD) ja Sirje Rekkor (MA)

Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, 2022