Skip navigation

Eesmärgid, õpiväljundid ja õpitulemused

Eesmärgid:
  • väärtustada elu ja tervislikku eluviisi;
  • propageerida kehalist aktiivsust ja mittesuitsetamist;
  • toetada hotellimajanduse, reisikorralduse ja toitlustusteenuste korralduse üliõpilaste iseseisvat õppimist;
  • koondada informatsiooni vererõhust, ateroskleroosist, insuldist ja südameprobleemidest.

Õpitulemused:

  • teab suitsetamisest, vähesest liikumisest, ebatervislikust toitumisest, stressist, kõrgest vererõhust tulenevatest terviseriskidest;
  • teab kõrge vererõhuga ja ateroskleroosiga kaasnevaid probleeme;
  • omab ülevaadet insuldist ja infarktist ning oskab vajadusel õigesti reageerida.

Õpitulemuste kontroll:

  • Üliõpilane saab oma õpitulemusi kontrollida materjali lõpus oleva enesekontrollitestiga, mis sisaldab 35 küsimust ja valikvastuseid. Juhised testi sooritamiseks leiab testi eest.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0