Skip navigation

Esmaabi ja abikutse 112

Igaüks peaks oskama esmaabi anda. Esmaabi on aga erinevat laadi ja sõltub sellest, milliste juhtumite korral ja millistes olukordades esmaabi antakse.

Iga vigastus või tervisehäire võib ühel ajahetkel osutuda eluohtlikuks.

  • Eestis sureb aastas kardiaalsesse (südame-veresoonkonna) äkksurma 3000 inimest,
  • risk on noorematel meestel ligikaudu kaks korda suurem, kui vanemas vanusegrupis !
  • Kardiaalne äkksurm on ootamatu surm suhteliselt hea tervisliku seisundi foonil.
  • 20-40% kardiaalse äkksurmaga patsientidel puudusid ennem südamehaigustele viitavad tunnused.

 

Kui olen üksi, siis inimese äkksurma korral pean meeles järgneva:


Eeldatava südamehaiguse korral

  • enne helistan 112, siis tegutsen !

Trauma, uppumise, lämbumise korral

  • tegutsen kuni 1-2 minutit, siis helistan 112 !

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0