Skip navigation

Insuldi sümptomid e. haigustunnused

sõltuvad kahjustuskolde asukohast ja suurusest ning võivad olla väga erinevad.
 • Tavaliselt algab insult äkki (tihti une pealt, tugitoolis istudes).
 • Väga iseloomulik leid on ühe kehapoole (k. a. näopoole) halvatus ja tundehäire.
 • Ka halvatuse ulatus võib olla väga erinev: täielikust liikumatusest kuni vähese nõrkuseni, mis väljendub ainult väsitavamate tegevuste juures.
 • Halvatud kehapoolel ei jaksa inimene oma kätt või jalga tõsta.
 • Näo halvatuse korral on üks näo pool liikumatu ja lõtvunud, kõige selgemini on näha suunurga allavajumist.
 • Parema kehapoole halvatusega koos võivad esineda kõnehäired e. afaasia. Haige ei pruugi mõista räägitavat ja/või ei suuda ise ennast kõnes väljendada.
 • Vasaku kehapoole halvatuse korral võib olla häiritud keha keskjoonest vasakule poole jääva ruumi adekvaatne tajumine.
 • Vasakukäelistel võib kõnehäire esineda vasakpoolse halvatuse korral ja ruumitunnetuse häire parempoolse halvatuse korral.

Võivad esineda veel

 • neelamishäire, tasakaaluhäire,
 • nägemishäire, topeltnägemine, vaatevälja väljalangemine, pimedus ühes või mõlemas silmas. Insuldipuhune nägemishäire ei ole prillide ega silmaoperatsiooniga korrigeeritav, sest kahjustatud on aju sees asuv nägemisaistinguid vastuvõttev ala, mitte silm.
 • Rasketel insuldi juhtudel esineb uimasus või koguni teadvusekaotus.
 • Peaaegu alati koos mõne eelneva sümptomiga (mitte kunagi üksi) tekivad põie- ja seedetegevuse häired, mäluhäired, pearinglus, rahutus, depressioon, psüühika- ja teadvushäired, uimasus, peavalu.
 • Püsivat vaimsete võimete langust (dementsust) võib insult samuti põhjustada, eriti suur tõenäosus on korduvate insultide puhul.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0