Skip navigation

Insult ja probleemid !

Suurimaks probleemiks on aga see, et vastupidiselt infarktile ei saa inimene ise tihti aru, et tal on insult.

Inimene mõtleb, et on väsinud ja läheb magama, kuid sellega tegelikult võimendub insuldi poolt tekitatav kahju.

Tihti inimesed ei tea, et neil on insult, sest valu ei ole.

Eesti probleem on selles, et kiirabi on küll valmis insulti diagnoosima ja haige kohe haiglasse viima, aga inimesed ise ei kutsu kiirabi. Siinkohal tuleb südamele panna, et insult on täpselt samasugune erakorraline olukord nagu seda on äge kõhuvalu. Täpselt samasugune nagu südameinfarkt või kopsuarteri trombemboolia.

Kordame veel üle: kui tekib insult, tuleb kohe kiirabi kutsuda!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0