Skip navigation

Insuldi hoiatussümptomid on

  • järsk, seletamatu tuimus,
  • sipelgajooksutunne ühes kehapooles,
  • järsku tekkinud tõsine peavalu,
  • nägemishäire,
  • rääkimise raskus või kõnes takerdumine,
  • äkki tekkinud kohmakus või liikumatus.
Mõnikord eelneb insudile mini-insult, millel on sarnased nähud, kuid mis kestab lühiaegselt (mõnest minutist paari tunnini). Meditsiinikeeles nimetatakse seda transitoorseks isheemiliseks atakiks. Ka siis, kui eelpoolnimetatud hoiatussümptomid möödunud, tuleks esimesel võimalusel rääkida neist oma arstile.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0